Kultura

Aborygeni australijscy i ich historia

Aborygeni australijscy i ich historia

Aborygeni zamieszkują Australię od około 50 tysięcy lat. Prowadzili koczowniczy tryb życia, współgrając z otaczającą ich przyrodą. Nazwa „Aborygeni” to określenie ludności pierwotnej, dosłownie znaczy „od początku”. Przez wiele wieków używano tego terminu w ogóle dla określenia ludów pierwotnych, z czasem jednak termin ten ograniczył się do tubylczej ludności Australii. Pierwotnie lud ten zajmował się zbieractwem oraz łowiectwem. Aborygeni osiedlali się na krótko w pobliżu zbiorników wodnych. Wśród wykorzystywanych narzędzi i broni należy wymienić znany dziś na całym świecie bumerang. Słynny jest także instrument muzyczny Aborygenów, didgeridoo. Używany pierwotnie przy plemiennych uroczystościach, dziś należy do grupy instrumentów znanych i używanych na całym świecie. Aborygeni mają bogatą historię i kulturę. Ich religia jest mocno związana w z przyrodą. Zgodnie z nią, czci się ziemię. Aborygeni wierzą też, że ich przodkowie jako duchy nadały ziemi kształt. Niestety dziś, za sprawą białego człowieka, Aborygeni żyją głównie w rezerwatach. Gdy Europejczycy przybyli do Australii, liczyli oni niemal 800 tysięcy ludzi, którzy byli zgrupowani w kilkaset plemion o własnych odrębnych językach i kulturach. Jednak w wyniku kontaktu z białymi, niemal całkowicie wyginęli. Przyczyną były choroby, walki z białymi, wypieranie Aborygenów przez nowych mieszkańców Australii. Przez lata władze białych stosowały wobec rdzennej ludności Australii niezwykle okrutne prawa. Przez dziesiątki lat w XX wieku Aborygeni nie mieli praw wyborczych, byli zmuszani do asymilacji, w ogóle nie uznawano ich za ludzi. Dziś jest ich zaledwie 200 tysięcy, a do tego Aborygeni muszą walczyć z wysokim bezrobociem oraz innymi problemami związanymi z ich niską pozycją społeczną.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *