Australia, Kultura

Najsłynniejsze australijskie potrawy

Nie bez powodu twierdzi się, że przez żołądek można dotrzeć do serca. Nie chodzi oczywiście o dosłowne rozumienie tego powiedzenia, ponieważ byłoby ono dość makabryczne. Jest to wyjątkowa metafora, która pozwala poczynić założenie, że kuchnia królująca w danym regionie może …

Continue Reading
Australia, Kultura

Kultura Australii

Australię charakteryzuje społeczeństwo wielokulturowe. Wskaźnik rozwoju społecznego jest jednym z najwyższych na świecie. Wyznaczają go takie aspekty jak: poziom życia, opieka zdrowotna, poziom wykształcenia, prawa polityczne i wolności osobiste. Dzięki temu Australia zajmuje drugie miejsce, zaraz po Norwegii. Ponadto wiele …

Continue Reading
Australia, Kultura

Aborygeni – rdzenni mieszkańcy Australii

Mówiąc o Australii, nie sposób nie zająknąć się ani słowem o Aborygenach! Żyli na tym odległym lądzie bardzo, bardzo długo przed przybyciem Europejczyków. Ten lud przybył na australijskie tereny jakieś 40-65 tys. lat temu! Przypuszcza się, że przyszli z południowo-wschodniej …

Continue Reading
Kultura

Filmy kręcone w Nowej Zelandii

Nowa Zelandia jest znana z przepięknych krajobrazów i widoków. Nic więc dziwnego, że była miejscem, gdzie kręcono wiele znaczących filmów. Jednym z pierwszych był „Willow”, filmowa baśń o złej i okrutnej królowej, która usłyszała przepowiednię, że jej miejsce zajmie dziewczynka,

Continue Reading
Kultura

Aborygeni australijscy i ich historia

Aborygeni zamieszkują Australię od około 50 tysięcy lat. Prowadzili koczowniczy tryb życia, współgrając z otaczającą ich przyrodą. Nazwa „Aborygeni” to określenie ludności pierwotnej, dosłownie znaczy „od początku”. Przez wiele wieków używano tego terminu w ogóle dla określenia ludów pierwotnych, z …

Continue Reading