Australia, Kultura

Aborygeni – rdzenni mieszkańcy Australii

Mówiąc o Australii, nie sposób nie zająknąć się ani słowem o Aborygenach! Żyli na tym odległym lądzie bardzo, bardzo długo przed przybyciem Europejczyków. Ten lud przybył na australijskie tereny jakieś 40-65 tys. lat temu! Przypuszcza się, że przyszli z południowo-wschodniej …

Continue Reading